Ny förstudie och workshop om klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv

Vill du lära dig mer om klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv? Vill du driva på och vara med att bidra till utvecklingen i småhusbranschen avseende klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv?

Den 19 juni arrangerar BeSmå inom  den nystartade förstudien Klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv en workshop i Jönköping med information om klimatdeklarationer och pågående arbete om livscykelanalyser inom småhusbranschen.

Mer information om workshop och anmälan finns här.

Förstudien syftar till att förbereda småhusbranschen på ett eventuellt kommande lagkrav på klimatdeklarationer enligt det förslag som Boverket tagit fram. Det syftar också till att identifiera en lämplig metod för att kartlägga klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv, samt ta fram rekommendationer för hur en sådan kan göras. Med denna typ av undersökningar kan nyckeltal för klimatpåverkan från småhusbyggnation utvecklas.