Småhustillverkare, akademi och forskningsinstitut samverkar i arbetet med klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Småhustillverkare, akademi och forskningsinstitut samverkar i arbetet med klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). TMF kommer att leda arbetet med Kliv På Småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv som under ett och ett halvt år kommer att undersöka hur småhustillverkarna kan införa ett effektivt arbete för att genomföra klimat-LCA:er för sina småhus. Tillverkarna krokar arm med KTH:s och IVL:s LCA-experter.

En förstudie inom innovationsklustret BeSmå har identifierat ett stort intresse hos företagen, liksom ett stort behov av samordning och gemensamma utvecklingsinsatser. Kritiskt för arbetet är att skapa en effektiv process för framtagande av livscykelanalyser. Genom fallstudier hos småhustillverkare ska olika verktyg för analyser testas. Projektet kommer även att genomföra workshops hos ett flertal småhustillverkare kring deras målsättningar och arbetsmetoder. Därigenom kommer behov kopplat till livscykelanalys i småhus att identifieras. Beslutsprocesser kommer att dokumenteras och tillgängliga nyckeltal kommer att kartläggas och ev. utvecklas. Lärdomarna från detta arbete kommer att dokumenteras i ett gemensamt vägledningsmaterial.

Projektperiod: november 2019 till september 2021.

Kontakt: Sara Borgström, sara.borgstrom@wsp.se (projektledare) och Robin Ljungar, robin.ljungar@tmf.se (projektägare)