Projekt: Vad är klimatsmartast – ”trädgårdsstäder eller ”kompakta städer”?

Vad är mest klimatsmart – ”trädgårdsstäder” eller ”kompakta städer”? Detta är ytterligare ett nytt projekt som genomförs av Efstathia Vlassopoulou och Agneta Persson på Anthesis genom ett uppdrag från TMF. Projektet innefattar en jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong. Mer information finns här.