Information om projektet Nyttiggörande av solel finns nu att läsa på sidan med projekt och förstudier. Projektet leds av Svein […]