Kliv På Småhus

Småhustillverkare, akademi (KTH) och forskningsinstitut (IVL) samverkar i ett projekt kring klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). TMF leder arbetet, som går under namnet Kliv På Småhus, och under ett och ett halvt år tar projektet fram stöd för effektiva och kvalitetssäkrade klimatberäkningar för småhus.

Tre småhustillverkare genomför fallstudier inom ramen för projektet. De tre företagen har valt olika systemgränser, beräkningsprogram och datakällor för sitt arbete vilket gör att en bred erfarenhet kring olika arbetssätt kommer att samlas in av projektet.

Just nu pågår arbete med att ta fram en rad olika verktyg för att stötta det praktiska arbetet, bland annat ett gemensamt format för en resurssammanställning för småhustillverkning och ett verktyg för att beräkna klimatpåverkan från byggarbetsplatsen.