Artikel om värme/vent i Slussen

”De nya kombinerade värme- och ventilationsprodukterna som nu finns respektive är på väg ut på marknaden är mer energieffektiva, ger ett lägre eleffektbehov och bidrar till bättre inneklimat. De är utvecklade för energieffektiva småhus med lågt effektbehov i ett nordiskt klimat. De kräver också ett mycket litet utrymme, vilket är viktigt för att kunna utnyttja husets area på ett bra sätt.”

Hela artikeln om projektet med kombinerade värme- och ventilationssystem för småhus finns att läsa här.