Demonstration och verifiering värme- och ventilationssystem

Arbetet med kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus har pågått inom BeSmå under ett flertal år. Information om tidigare projekt finns till genom en länk till höger. I detta senaste projekt ska de lösningar som kommit fram demonstreras och verifieras i verklig miljö för att verifiera utrustningens energiprestanda. Utöver energiprestanda kommer också parametrar som effektbehov, kostnad, luftkvalitet och hur nöjda de boende är att mätas.

Projektet var uppdelat i sex arbetspaket som ser ut enligt följande:

 • Arbetspaket 1: Identifiering av testhus
 • Arbetspaket 2: Installation, injustering och utformning av mätplan
 • Arbetspaket 3: Analys och utvärdering
 • Arbetspaket 4: Identifiering av förbättringsåtgärder
 • Arbetspaket 5: Resultatspridning
 • Arbetspaket 6: Projektledning

Medverkande i projektet

I projektet medverkade följande företag

Småhustillverkare:

 • Trivselhus
 • Anebygruppen
 • Skandinaviska Ecohus
 • Deromegruppen
 • Fiskarhedenvillan

Tillverkare av värme- och ventilationssystem:

 • Panasonic
 • Metro Therm
 • H Östberg Ventilation
 • Flexit

Samt:

 • RISE
 • TMF
 • Aktea

Projektet har fått finansiering genom E2B2 och samfinansieras av projektets deltagare.

Projektledare

Agneta Persson, Anthesis

 

Tidplan

Projektet avslutas i juni 2023.