Presentationer för EMTF

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till teknikmöten om projektet med demonstration och verifiering av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus. Hanna Westling presenterar nu projektet för EMTFs lokalavdelningar i de fyra områden där projektets testhus finns, och får sällskap av aktörer från testhuset i området. Imorgon genomförs den sista presentationen för lokalavdelningen i Kalmar. En inspelning av presentationen finns också på EMTFS Youtube-kanal.

Om projektet:

Genom BeSmå har behovet av utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus i ett nordiskt klimat identifierats. Ett gemensamt utvecklingsprojekt med utrustningstillverkare och småhustillverkare har resulterat i att sådana produkter nu finns på marknaden. Mer om projektet finns att läsa här.