Dialog med Boverket om Kompletterande energikrav

Den 5 mars använde vi BeSmå-nätverket som plattform för ett dialogsamtal med Boverket och Energimyndigheten om regeringsuppdraget Kompletterande energikrav för byggnader. Målet med uppdraget är bland annat att utforma ett kompletterande energikrav som baseras på använd energi. Under dialogmötet diskuterades viktiga egenskaper hos långsiktigt energieffektiva byggnader, vilka egenskaper kan respektive måste en byggnad ges för att säkerställa ett lågt effektbehov avseende både el och fjärrvärme samt vad avgör vilken uppvärmningslösning som väljs i en byggnad.

Arbetet togs sedan vidare den 3 juni då BeSmå tillsammans med BeBo, Belok och Lågan bjöd in till en gemensam workshop. Totalt deltog 34 deltagande medlemmar från nätverken. Utöver dessa fanns även deltagare från Energimyndigheten och de arrangerande nätverken. Dokumentation från workshopen finns att ta del av nedan.