Presentationer från BeSmå-dagen 2021

Stort tack till alla er som deltog på BeSmå-dagen den 11 november. Presentationerna som hölls finns nu att ta del av nedan.

Pass 1

 • Välkomna till BeSmå-dagen – Agneta Persson, Anthesis
 • Planering av insatser med fokus på renovering – Dag Lundblad, Energimyndigheten. Presentation
 • Klimatdeklarationernas påverkan på småhussektorn – Thomas Johansson, Boverket. Presentation
 • Trendspaning – Hanna Westling, Anthesis. Presentation
 • Materialbristens påverkan på småhussektorn – Anders Rosenkilde, TMF. Presentation
 • Paneldiskussion: Materialbristens påverkan på småhussektorn – Anders Rosenkilde, TMF, Mathias Fridholm, Svenskt Trä, Malin Löfsjögård, Svensk Betong, och Pierre Arvidsson, Anebyhusgruppen

Pass 2

 • Försäkra småhus i ett förändrat klimat – Staffan Moberg, Svensk Försäkring
 • Hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad – Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet. Presentation
 • Paneldiskussion: Vilka vågar vara villaägare? – Gustaf Edgren, TMF, Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet, och Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund

Pass 3

 • Är det bättre för klimatet om vi bor i storstäder än om vi bor i villasamhällen? – Efstathia Vlassopoulou och Linda Stafsing, Anthesis. Presentation
 • LCA- och LCC-analyser av Dalarnas Villa – ett småhus – Bojana Petrovic, Högskolan Dalarna. Presentation
 • Resultat från projektet KlivPå Småhus, klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv – Sara Borgström, WSP, samt Anders Carlsson och Rebecca Calderon, Derome. Presentation WSP & Presentation Derome
 • Villazero – Erik Jäderbrink, Fiskarhedenvillan. Presentation

Pass 4

 • Grön logik, potentialen från energieffektivisering – Veronica Koutny Sochman, Swedisol. Presentation
 • Resonemang kring renoveringstakten – Karin Lindström, Anthesis. Presentation
 • BeSmå erfarenheter 2021 – Anthesis. Presentation
 • Avslutning och BeSmå i framtiden – Anthesis och TMF

Mer information om konferensen och innehållet finns här.