BeSmå-dagen 2021

Vi vill hälsa er varmt välkomna till BeSmå-dagen 2021 som arrangeras som en digital konferens den 11 november. Konferensen är indelad i fyra pass med fokus på en energi- och klimateffektiv småhussektor.

PRAKTISKT

Inbjudan: Inbjudan kan laddas ner här.
Datum:
 11 november 2021.
Tid: 9.30-15.30.
Plats: Digitalt, teknisk information kommer inför konferensen.
Kostnad: Gratis. Antalet deltagare kommer att begränsas för att anpassas utefter de tekniska förutsättningarna.
Anmälan: Sker genom denna länk.

PROGRAM

Dagen är uppdelad i fyra pass. En introduktion till dessa, med hålltider, kan ses nedan. Håll ett öga på denna sida för uppdateringar om föredragshållare.

9.30-10.40 Välkomna. Senaste nytt och omvärldsspaning.

Dagen inleds med trendspaning och presentationer från bland annat Energimyndigheten om det senaste inom energieffektiva småhus. Efter detta följer en presentation och paneldiskussion kring materialbrist, ökade materialpriser och dess påverkan på energianvändning och klimatavtryck i småhussektorn som varit på mångas läppar den senaste tiden.

Talare och ämnen:

 • Välkomna till BeSmå-dagen – Agneta Persson, Anthesis
 • Planering av insatser med fokus på renovering – Dag Lundblad, Energimyndigheten
 • Klimatdeklarationernas påverkan på småhussektorn – Thomas Johansson, Boverket
 • Trendspaning – Hanna Westling, Anthesis
 • Materialbristens påverkan på småhussektorn – Anders Rosenkilde, TMF
 • Paneldiskussion: Materialbristens påverkan på småhussektorn – Anders Rosenkilde, TMF, Mathias Fridholm, Svenskt Trä, Malin Löfsjögård, Svensk Betong, och Pierre Arvidsson, Anebyhusgruppen

Mer om innehållet i Pass 1 finns här.

11.00-12.00 Framtidens villaägare.

Du sköna nya värld? Mäklarsamfundet presenterar sin rapport om hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad och vi får också höra en presentation om vilka risker som försäkringsbranschen ser kopplat tillklimatförändringar. Även detta pass avslutas med en paneldiskussion. Denna gång om vilka frågor som är särskilt viktiga för framtidens effektiva småhus.

Talare och ämnen:

 • Försäkra småhus i ett förändrat klimat – Staffan Moberg, Svensk Försäkring
 • Hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad – Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet
 • Paneldiskussion: Vilka vågar vara villaägare? – Gustaf Edgren, TMF, Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Björn Wellhagen, Mäklarsamfundet, och Daniel Liljeberg, Villaägarnas Riksförbund

Mer om innehållet i Pass 2 finns här.

13.00-14.10 Forskning och aktuella projekt, fokus nyproduktion.

Efter lunchen presenteras det senaste inom forskning kopplad till energieffektiva småhus, samt aktuella projekt inom BeSmå. Detta pass har främst fokus på nyproduktion av småhus.

Talare och ämnen:

 • Är det bättre för klimatet om vi bor i storstäder än om vi bor i villasamhällen? – Efstathia Vlassopoulou och Linda Stafsing, Anthesis
 • LCA- och LCC-analyser av Dalarnas Villa – ett småhus – Bojana Petrovic, Högskolan Dalarna
 • Resultat från projektet KlivPå Småhus, klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv – Sara Borgström, WSP, samt Anders Carlsson och Rebecca Calderon, Derome
 • Villazero – Erik Jäderbrink, Fiskarhedenvillan

Mer om innehållet i Pass 3 finns här.

14.30-15.30 Forskning och aktuella projekt, fokus befintliga småhus och arbetet inom BeSmå, samt summering av dagen.

I det avslutande passet fortsätter presentationer och frågor kring forskning och aktuella projekt inom BeSmå, denna gång med fokus på befintliga småhus. Dagens avslutas med att återigen blicka mot framtiden, denna gång för BeSmå.

Talare och ämnen:

 • Grön logik, potentialen från energieffektivisering – Veronica Koutny Sochman, Swedisol
 • Resonemang kring renoveringstakten – Karin Lindström, Anthesis
 • BeSmå erfarenheter 2021 – Anthesis
 • Avslutning och BeSmå i framtiden – Anthesis och TMF

Mer om innehållet i Pass 4 finns här.