Pågående förstudier

Under slutet av året arbetar Anthesis med tre förstudier. Dessa handlar om:

Gemensam upphandling och grön finansiering

I denna förstudie undersöks vilka gröna finansieringsmöjligheter som finns för ägare av befintliga småhus och vilka åtgärder som ska genomföras för att kunna få grön finansiering. Vidare undersöks hur gemensam upphandling av energieffektiva produkter och tekniker kan organiseras för småhusägare.

Vid frågor, kontakta karin.lindstrom@anthesisgroup.com

Småhussektorns roll i ett förändrat energisystem

I denna förstudie analyseras olika åtgärdsmöjligheter för att samtidigt minska småhusens eleffektbehov och öka potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet.

Vid frågor, kontakta karin.lindstrom@anthesisgroup.com

Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare

I denna förstudie  undersöks hur vetenskapligt baserade mål kan stödja nätverken BeBo, Belok och BeSmå och dess medlemmar i att påskynda omställningen och omvandla det arbete som redan görs till vetenskapligt baserade mål som genomsyrar hela verksamheterna och tar energi- och klimatarbetet upp till verksamheternas strategiska ledningsnivå och behåller frågan där. 

Vid frågor, kontakta hanna.westling@anthesisgroup.com

Mer om dessa kan ni läsa om på sidan PROJEKT & FÖRSTUDIER