Under sommaren 2021 presenterade Anthesis medarbetare Agneta Persson, Hanna Westling och Efstathia Vlassopoulou tre artiklar kopplade till arbetet […]

Under slutet av året arbetar Anthesis med tre förstudier. Dessa handlar om: Gemensam upphandling och grön finansiering I […]