Rapport om Science Based Targets

Under slutet av förra året färdigställde vi rapporten om Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare. Rapporten författades av Anthesis och Energimyndigheten gav uppdraget för de tre nätverken BeBo, Belok och BeSmå.

Syftet med förstudien var att:

  • Undersöka hur SBTs kan stödja nätverkens medlemmar i att snabba på omställningen
  • Stärka organisationerna i förståelsen och kommunikationen av klimatpåverkan genom hela värdekedjan
  • Föra upp energi- och klimatfrågan till strategisk ledningsnivå och genomsyra hela verksamheterna hos medlemmarna

Mer information, tillsammans med publikationen, om förstudien finns här.