Rapport: Gemensam upphandling och grön finansiering

Anthesis har genomfört en förstudie åt Besmå som heter Gemensam upphandling och grön finansiering. Förstudien redovisar en kartläggning av vilka gröna finansieringsmöjligheter som finns för ägare avbefintliga småhus och vilka energieffektiva produkter och/eller tekniker som lämpar sig för gemensamupp handling för småhusägare. Vidare undersöks hur gemensam upphandling av energieffektiva produkter och tekniker kan organiseras för småhusägare. Slutligen tas ett konkret förslag fram till gemensam upphandling av en lämplig energieffektiviseringsåtgärd kombinerat med grön finansiering.

Vidare redovisas förslag till fortsatt arbete omfattar bland annat behov av optimering av kostnader för åtgärder och lånemöjligheter. Ytterligare förslag till fortsatt arbete inbegriper en analys av flera olika typer av småhus, analys av underlaget i Gripen med hänsyn till olika versioner av BBR samt hur 15 procentkravet påverkar olika åtgärdsalternativ. Detta skulle erfordra att ett samordnat projekt mellan Energimyndigheten och Boverket genomförs. Projektet Kvarteret Klimatspararna har tagit fram en webapplikation för gemensam upphandling som efter små modifieringar kan användas för småhus. Det verktyget är också väl lämpat för teknikupphandling för att uppnå EU-taxonomins krav och därmed kunna ge grön finansiering.

Rapporten finns att läsa här