Välkommen Hällingsjö Hus!

Vi välkomnar Hällingsjö Hus som ny medlem i BeSmå. Hällingsjö Hus producerar och prefabricerar specialritade hus till både byggbolag och privatkunder, med ledorden jordnära, kvalitet, flexibilitet och hantverk i fokus. Huvudverksamheten är byggnation till större grupphusområden med villor, parhus och flerfamiljhus samt även privatvillor, framför allt i Sverige. I BeSmå kommer de att representeras av Sara Hedskog som är ansvarig KMA. På frågan om vad de anser behövs för att fortsätta arbetet med att energieffektivisera småhussektorn svarar Sara att:

Jag jobbar med KMA-frågor på Hällingsjö Hus. I vårt hållbarhetsarbete och mål för agenda 2030 så har vi mål som att minska energianvändandet i framtidens bostäder. För att komma dit så ser vi vårt engagemang i frågor som BeSmå arbetar med som en viktig del för att snabbare nå våra mål. Vi kommer att bidra med vår kunskap som husbyggare och kunskap vi samlat på oss över mer än 30 år av byggande

Varmt välkomna till BeSmå Sara och Hällingsjö Hus!