Välkommen till webbinarium med Lunds universitet

Vi fortsätter BeSmås webbinariumserie och är glada över att kunna bjuda in till ett webbinarium med Lunds universitet den 6/5 kl 10.00-11.30. Syftet med webbinariumet är att vi inom BeSmå ska ta del av lärdomar från aktuella forskningsprojekt om energifrågor kopplade till småhus och tillsammans skapa en dialog om hur vi kan arbeta tillsammans för att få dem ut i verkligheten. Vi har också möjligheten att bjuda in externa deltagare som är intresserade av ämnet.

Program

  • Vad är och vad innehåller en fuktsäkerhetsprojektering                                                                                      
    Presentatör: Olof Mundt Petersen

En kortfattad redovisning om vad en fuktsäkerhetsprojektering är, hur den utförs i praktiken samt vilka moment och aktiviteter den bör innehålla.

  • Energiåtgärder i äldre hus – Vad blir bäst för oss?

Presentatör: Hans Bagge

Ett verktyg som riktar sig till privatpersoner och mindre fastighetsförvaltare för att tidigt i processen på ett medvetet sätt välja relevanta åtgärder med beaktande av byggnaders kulturvärden.

  • Ren luft, friskt liv – inneklimat i småhus                                               

Presentatör: Dennis Johansson

Mätningar av ventilation och inneklimat har gjorts i 150 småhus byggda efter 2005 spridda över Sverige. Dessa resultat jämförs med enkäter och energiberäkningar.

  • Temperaturer inomhus – blir det för varmt?

Presentatörer: Victor Franson, Salma Aljabri och Sammar Kassab

Behovet är stort att hitta bra, effektiva sätt att beakta risken för att det blir för varmt. En del mätdata från småhus presenteras tillsammans med upplägget för ett nytt projekt om övertemperaturer.

För mer information och anmälan, kontakta efstathia.vlassopoulou@anthesisgroup.com