BeSmå-dagen 2022, pass 4: Forskning och aktuella projekt med fokus på nyproduktion

Innovationsupphandling för smart styrning och rationell isolering – Diar Balata, Anthesis

Energimyndigheten har i år ett stort fokus på innovationsupphandling inom sina nätverk. Året inleddes med att nätverken identifierade intressanta ämnen för innovationsupphandling och inom BeSmå har detta lett vidare till två förstudier, en på temat smart styrning för nya småhus och en på temat rationell tilläggsisolering av befintliga småhus. Rapport för förstudierna har lämnats över till Energimyndigheten och diskussionerna pågår om fortsatt arbete.

Kombinerande värme – och ventilationssystem – Karin Lindström, Anthesis, och Jimi Leo, Derome

Ett exempel på hur BeSmå tidigare har arbetat med innovationsupphandling är de kombinerade värme- och ventilationssystemen som har tagits fram genom ett samarbete inom nätverket under närmare tio år. Nu finns kombisystemen i verkligheten och de testas just nu i fyra testhus runt om i Sverige i ett demonstrationsprojekt som ska avslutas i juni 2023. Erfarenheterna från deltagarna är att samarbetet inom projektet har varit mycket gott och att det har nya resulterat i system som har blivit mycket bra. Två av de fyra systemen finns redan på marknaden och introduktionen av ett tredje system kommer troligen i början av 2023.

Jimi Leo, som själv bor i ett av testhusen, berättade också om sina erfarenheter utifrån boendeperspektivet. Huset har god inomhusmiljö, och trots att de har valt att ha relativt hög inomhustemperatur i huset har uppvärmningskostnaderna varit låga. Det enda klagomålet hittills är att utedelen kanske inte är så snygg, men det borde kunna lösas med en inbyggnad.

Framtidens grund – Jonas Nilsson, Fiskarhedenvillan, och Måns Björklund, Cellglas Sweden

Den traditionella betonggrunden har nackdelar i form av torktider och klimatpåverkan som gör det attraktivt att utveckla andra grundmaterial. Cellglas är ett material som har funnits sedan 1930-talet och som är väl beprövat. Fiskarhedenvillan och Cellglas Sweden berättade om ett gemensamt projekt där de bygger ett hus i Skåne på cellglasgrund. Förutom materialvalet är detta en traditionell lösning som innehåller hälften så mycket betong och inget armeringsnät. Golvvärmeslangen läggs direkt ovanpå cellglasgrunden, och den täcks sedan med ett tunt lager betong.

Cellglas har fördelarna att det inte är oljebaserat och att det behåller sin isolerförmåga över tid. Materialet är kapillärbrytande, dvs suger inte vatten. I förhållande till en betonggrund har cellglasgrunden lägre klimatpåverkan och längre livslängd. Den har också kortare torktider som ger kortare byggtid, vilket i sin tur ger en ekonomisk fördel. Nackdelen är att logistiken inte är lika enkel som för betong.

Aktuella studier inom BeSmå – Agneta Persson, Anthesis

Passet avslutades med en kort presentation av aktuella projekt inom BeSmå. Resultaten från dessa kommer att publiceras löpande här på hemsidan.