Energimyndigheten fokuserar återigen på innovationsupphandling

Innovationsupphandling är konsten att köpa det som inte finns på marknaden, och metoden kan användas för att driva på omställningen till en energieffektivare bebyggelse. Nu nysatsar Energimyndigheten på innovationsupphandling, och satsningen inleds med nio studier som bedrivs inom ramen för myndighetens nätverk för resurseffektivare bebyggelse.

Nedan kan ni läsa artikeln om Energimyndighetens nya satsning på innovationsupphandlingar.