Presentationer från webbinarium DEV

I förra veckan genomförde vi vårt forskningswebbinarium med representanter från forskningsprogrammet Design för energieffektiv vardag (DEV), initierat av Energimyndigheten. Vi fick ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom området, samt diskutera utmaningarna och möjligheterna för att förbättra energieffektiviteten i småhus. Tre pågående projekt presenterades;
En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden​
Värdering av energieffektivitet vid husköp, säljares förmåga att förutspå och effekten av beteendedesign
• Rätten, hållbar energianvändning och bevarandet av kulturvärden.

Vi vill rikta ett stort tack till Tor Broström, Weizhuo Lu, Kajsa Barstuch Kätting och Erik Gråd för deras presentatoner Tack också till alla som deltog och bidrog till en viktig diskussion om energieffektivitet i småhus. Vi ser fram emot nästa webbinarium!

Mer information om presentationerna finns här.