Presentationer från webbinarium – Småhusägares beteende kring energifrågor

Onsdagen 27 mars genomfördes vårt forskningswebbinarium om småhusägares beteende kring energifrågor. Under webbinariumet presenterades tre forskningsprojekt:

  • Vad hindrar människor från att byta elavtal? – Christina Gravert
  • Emotioners roll för energisparande insatser i hemmet – Per Andersson  
  • Energieffektivare vardag: Efterfrågeflexibilitet – Niklas Laninge

Stort tack till Christina Gravert, Per Andersson och Niklas Laninge för mycket bra presentationer!
Mer information om presentationerna finns här.

Nedan finns inspelningar och powerpoints från webbinariet: