Innovationsupphandling Smart styrning

Energisystemet i Sverige förändras och utvecklingen går snabbt, detta gäller inte minst smart styrning av elanvändande utrustning i småhus. Tack vare utvecklingen av maskininlärning och AI-teknik finns det idag flera möjligheter att styra värmepumpar, larmsystem, ventilation, belysning med flera typer av elanvändande utrustning på ett smart och resurseffektivt sätt. Det finns även möjligheter att automatiskt styra elanvändningen i utrustning baserat på tiden när byggnadens solceller producerar som mest el m.m. Det finns dock inget färdigt system med inbyggd flexibilitet som kan koppla samman alla dessa funktioner i ett och samma system för småhus. Därför utlyser BeSmå nu en innovationsupphandling om integrerad smart styrning för småhus.

Välkommen att delta i upphandlingen! Du hittar upphandlingsdokumenten och anmäler intresse här: Kvalifikationsmeddelande – Antirio Supplier Hub (kommersannons.se)

Följ den här länken om du vill du läsa mer om det arbete som har föregått innovationsupphandlingen.