BeSmå medlemsmöte

Datum: 12 februari, 2021

Tid: 10.00-12.00

Plats: Digitalt. Inbjudan går ut till BeSmås medlemmar.

Fredagen den 12 februari genomför vi 2021 års första medlemsmöte inom BeSmå. Mötet är ett gemensamt möte för de två referensgrupperna – nyproduktion och befintliga småhus – samt med rådets medlemmar.