BeSmå medlemsmöte

Datum: 12 februari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digitalt. Inbjudan går ut till BeSmås medlemmar.

Fredagen den 12 februari genomför vi 2021 års första medlemsmöte inom BeSmå. Mötet är ett gemensamt möte för de två referensgrupperna – nyproduktion och befintliga småhus – samt med rådets medlemmar.