Energisparlån – Finansiering av energieffektivisering i småhus

Utredningen avser möjligheterna att skapa så kallade energisparlån för den svenska småhusmarknaden. Utredningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer, litteraturstudier samt potentialberäkningar för möjlig energieffektivisering som följd av tillgång till mer finansiering.

I flera andra länder finns finansieringssystem som är framtagna för att underlätta för genomförande av åtgärder som gynnar ett energieffektivare småhusbestånd. Systemen bygger på statliga stöd för engångsbidrag och även subventionerade lån för småhusägare. Stöden riktar sig mot nyproduktion och renoveringsprojekt. Baserat på upplägg på de kartlagda stödsystemen har förslag på stödsystem för den svenska marknaden tagits fram.

I studien konstateras att den svenska marknaden för energieffektiviserande åtgärder behöver stärkas genom en samverkan mellan banker, mäklare samt energiexperter. Representanter för banker som blivit intervjuade i denna studie liksom representanter för Mäklarförbundet välkomnar informationsinsatser, beräkningsverktyg och statistik för att kunna implementera nya värderingar vid bolåneansökningar och värderingar.

Som ett resultat av förstudien om energisparlån föreslås ett upplägg som baseras på det etablerade avdragssystemen ROT. Detta system ger möjlighet för etablering av ytterligare system med samma uppbyggnad och föreslår vara en typ av lån ”miljölån” och en typ av avdrag ”miljöavdrag”. Miljölånet föreslås vara kopplat till de merkostnader som uppstår för att genomföra energieffektiviserande åtgärder. Miljöavdraget föreslås vara kopplat till tjänster som utförs inom ramen av projektet.