Försörjningstrygghet

I takt med att elektrifieringen av samhället ökar och vårt beroende av en säker och tillförlitlig elförsörjning blir mer påtagligt, är det av stor vikt att minimera konsekvenserna av störningar och avbrott. Störningar och avbrott i energitillförseln kan leda till allvarliga konsekvenser för småhusägare, inklusive störningar i värme- och vattentillförseln, ventilation och apparatfunktioner med flera.  

För att minimera risken för skador från störningar och avbrott är det därför av stor vikt att planera och arbeta för att öka energiberedskapen och höja försörjningstryggheten av energi. Genom att implementera förberedande åtgärder kan försörjningstryggheten öka. Dessvärre kan implementering och renovering för förberedande åtgärder vara både komplicerade och kostsamma processer för småhusägare.   

Då nya byggnader konstrueras finns stora möjligheter att genom dess design och utformning, påverka byggnadens energianvändning. Samtidigt kan hus utformas och konstrueras för att skapa goda förutsättningar för en god energiberedskap och stärkt energiförsörjningstrygghet. Genom att beakta och adressera dessa aspekter från början kan man skapa en energieffektiv och hållbar struktur, vilket i sin tur kan leda till långsiktiga fördelar för att trygga energiförsörjningen, minska ekonomiska konsekvenser och samtidigt skapa fördelar för miljön.   

Syftet med PM:et är att utforska hur småhustillverkare strategiskt kan arbeta med och implementera åtgärder för att förstärka försörjningstryggheten i nybyggda småhus, för att skapa högre försörjningstrygghet för småhusägarna. Möjligheter och utmaningar i samband med implementering av åtgärder kommer att undersökas för att kunna ge förslag på hur småhustillverkare kan integrera dessa aspekter i utformningen av nybyggda småhus på ett effektivt sätt.  

Tidplan
Studien genomförs av Johanna Hörnelius på Anthesis under hösten 2023.

Försörjningstrygghet

LÄNKAR & DOKUMENT