Hållbar mobilitet i småhus

En grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet för alla i hela landet är en del av
målet för transportpolitiken i Sverige. Syftet med denna studie är att översiktligt beskriva hållbara mobilitetslösningar för boende i småhusområden samt mer blandade områden där småhus ingår. Det ingår även att ge förslag på en förstudie för att ytterligare öka kunskapen om förutsättningar för åtgärder och deras potential. Studien bygger en genomgång av en blandning av vetenskaplig litteratur och grå litteratur inom området från exempelvis myndigheter, populärvetenskapliga artiklar, hemsidor, med mera.

Tidplan
Studien har genomförts av Håkan Johansson på Trivector under våren 2024.

Hållbar mobilitet i småhus
LÄNKAR & DOKUMENT