Min Husguide – Steg 1

Ett kunskapsstöd för småhusägare som tidigare har funnits är det webbaserade verktyget som kallades Min Husguide. Min Husguide innehöll fakta och underlag om ett stort antal energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärdsbeskrivningarna var väl genomarbetade, med avvägningar avseende energieffektivisering, byggnadsantikvariska aspekter, inomhusmiljö med mera. Min Husguide togs i samverkan med en rad aktörer i byggbranschen fram av Sustainable Innovation och WSP med finansiering från Energimyndigheten. Men guiden var inte helt optimalt designad, och den hade heller ingen tydlig ägare som kunde driva, förvalta och utveckla verktyget vidare, och projektet lades därför ned. 

I den här förstudien ska vi undersöka om det underlag som fanns i Min Husguide kan återbrukas för att utveckla ett nytt digitalt kunskapsstöd, men även att undersöka vilka andra typer av underlag som skulle behövas som komplement. Förstudien ska även utreda om och hur plattformen kan utvecklas även mot bostadsrättsföreningar och andra små flerbostadshusägare. 

Kontakt 

Projektet genomförs av Anthesis. Kontaktperson på Anthesis är Saga Ekelin. 

Min Husguide – Steg 1
LÄNKAR & DOKUMENT