Nyttiggörande av solel i småhus

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur stor andel lokalt producerad el från solceller som nyttjas inom systemgränsen i Boverkets byggregler vid olika storlek på solcellsanläggning, olika storlek och isolergrad på klimatskärm, samt olika värme och ventilationssystem. Nyttiggörandet innanför nätägarens debiteringsmätare kommer också att mätas.

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket som ser ut enligt följande:

 • Arbetspaket 1: I samråd med Nibe och deltagande småhustillverkare välja ut 8 lämpliga husobjekt
 • Arbetspaket 2: Installation och konfigurering av mätutrustning
 • Arbetspaket 3: Mätinsamling under minst 12 månader i varje hus
 • Arbetspaket 4: Sammanställning och analys av insamlade mätdata

Medverkande i projektet

I projektet medverkar följande företag

Småhustillverkare:

 • Vårgårdahus
 • Anebygruppen
 • Deromegruppen
 • Fiskarhedenvillan
 • Älvsbyhus
 • OBOS
 • m.fl.

Tillverkare av värme- och ventilationssystem:

 • Nibe

Samt:

 • RISE
 • TMF

Projektet har fått finansiering genom E2B2 och samfinansieras av projektets deltagare.

Projektledare
Svein Ruud, RISE

 

Tidplan

Projektet pågår från maj 2020 fram till december 2021.