Nyttiggörande av solel i småhus

Projektet Nyttiggörande av solel i småhus syftar till att mäta elanvändningen i villor utrustade med solcellsanläggning och någon typ av värmepump för att förstå hur stor andel av elen från en solcellsanläggning som direkt används i huset, inom den systemgräns som anges av Boverkets byggregler.

Just nu pågår installation av mätutrustning i de nio hus runt om i landet som ska ingå i studien. Installationerna görs i samarbete mellan NIBE och de hustillverkare som levererat husen. Samtliga hus är nytillverkade; några redan bebodda och några slutet av byggfasen. RISE kommer inom kort gå ut med en information till de boende inför uppstarten av mätningarna som sedan kommer att fortlöpa under ett år.