Utblick verktyg i andra länder

I Sverige är energieffektivisering ett stort fokusområde, och för att ytterligare utveckla detta arbete är det intressant att titta på vilka verktyg och modeller som används i andra länder. Genom att göra detta kan man få en överblick över vad som kan läras av andra länders erfarenheter. Detta kan också ge en möjlighet att identifiera effektiva verktyg och modeller som kan användas för att underlätta arbetet med energieffektivisering i Sverige.

En viktig aspekt att notera är att det finns skillnader mellan de verktyg och modeller som används i olika länder. Till exempel kan kraven på energieffektivitet variera mellan olika länder, och vissa länder kan ha mer avancerade system för att utvärdera byggnadernas energiprestanda. Genom att studera dessa skillnader kan man få en bättre förståelse för vilka faktorer som påverkar energieffektivisering av småhus och vilka strategier som är mest effektiva i olika länder.

Syftet med denna PM är att undersöka vilka verktyg och modeller för energieffektivisering i småhus som finns i andra länder. Genom att ta fram dessa kan vi få en överblick över hur olika länder arbetar med energieffektivisering av småhus och vad som kan läras från deras erfarenheter. Detta kan sedan användas för att utveckla bättre verktyg och modeller för energieffektivisering av småhus i Sverige. Genom att undersöka hur andra länder arbetar kan vi få en bredare förståelse för ämnet och hitta potentiella lösningar som kan vara relevanta för Sverige. En sådan kunskap kan också hjälpa till att främja internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte inom området. 

Studien har genomförts av Diar Balata på Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under våren 2023.