Vad behövs för att realisera fler lönsamma energiåtgärder?

Det finns en stor lönsam, teknisk energibesparingspotential för småhussektorn. För att guida småhusägarna vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder finns styrmedlen Energideklarationer och Kommunal energi- och klimatrådgivning som stöd.

BeSmå initierade en förstudie för att utreda om den konsumentinformation som ges via energideklarationerna samt den kommunala energirådgivningen är tillräcklig för att villaägare ska genomföra energieffektiviseringsåtgärder, eller om det behövs ytterligare stöd för att villaägare ska genomföra fler lönsamma energiåtgärder.

Resultatet av studien visar att drivkraften hos småhusägare att genomföra energiåtgärder snarare är att uppnå bättre inomhusklimat än att minska energikostnaderna.

Energi- och klimatrådgivarna når en stor andel småhusägare årligen, främst via telefonrådgivningen. Energirådgivarna är samtalspartners, ger individuella energiråd och hjälper till med att granska offerter. De intervjuade rådgivarnas generella uppfattning är att energiåtgärder utförs i låg grad. Småhusägare vill ha bra inomhusklimat och låga energikostnader för sitt boende, men de efterfrågar mer stöd. De intervjuade energi- och klimatrådgivarna bedömer att fler åtgärder skulle genomföras med hjälp av ”helhetsstöd”. Exempel på sådant stöd varierar från erbjudande om kartläggning av energianvändning i hemmet, till hjälp med offertförfrågningar och granskning av dessa, samt stöd för att genomföra och följa upp åtgärder.