Reflektioner från webbinarium med Umeå universitet

BeSmå vill rikta ett stort tack till Gireesh Nair, Anders Åstrand, Thomas Olofsson och Åke Fransson från Umeå universitet som under dagens webbinarium delade med sig av sina forskningsresultat. En av de lärdomar som vi påmindes om var behovet att få till fler energirenoveringar i det befintliga beståndet. För att lyckas med detta bör fokus ligga på att betona att energieffektiviserade åtgärder kan skapa ett bättre inomhusklimat. Enligt Gireesh Nairs forskning är det incitament som främst motiverar småhusägare att göra de investeringar som renoveringen kräver.

Thomas Olofsson delade med sin av sin forskning om positiva energidistrikt. Här diskuterades bland annat att det krävs en ökad samverkan mellan småhus, privatpersoner, kommuner och företag i dessa frågor. En ytterligare synpunkt som framfördes var att småhusägarnas möjligheter och intresse av att utgöra en del av energisystemet måste tydliggöras på den politiska agendan.

Under webbinariumet fick vi även ta del om den forskning som bedrivs om prestandamått för energi och hållbarhet ur ett LCA- perspektiv samt fasomvandlingsmaterial potential att bidra till energilagring och temperaturutjämning över dygnet. Det kom många frågor kring detta och vi kommer inom BeSmå undersöka hur vi kan arbeta vidare med dessa ämnen.

Presentationer från webbinariumet finns att ta del av nedan.