Publikationer eceee 2021 Summer Study

Under sommaren 2021 presenterade Anthesis medarbetare Agneta Persson, Hanna Westling och Efstathia Vlassopoulou tre artiklar kopplade till arbetet i BeSmå. Presentationerna skedde på eceee 2021 Summer Study. eceee står för the European Council for an Energy Efficient Economy.

De tre studierna går att läsa mer om här:

Accelerating the energy efficiency renovation of single family houses

Creating sustainability benefits by planning for integration of garden cities in the urban scale

Hot air or real solution what role can decentralized ventilation systems play

Publikationerna går att ta del av hos Anthesis.