Lunchwebbinarium BeSmå: presentation av förstudier

Datum: 12 april, 2022
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Teams

Under 2021 genomfördes flera studier inom nätverket BeSmå. Två av dessa var Gemensam upphandling och grön finansiering samt Småhusens roll i ett förändrat energisystem.

Förstudierna handlade om:

  • Gemensam upphandling och grön finansiering – Undersöker gröna finansieringsmöjligheter för småhusägare samt vilka produkter och tekniker som lämpar sig för gemensam upphandling
  • Småhusens roll i ett förändrat energisystem – Svarar på hur småhusens eleffektbehov kan minskas och potentialen för efterfrågeflexibilitet i elnätet öka

Tisdag den 12/4 kl. 12.10 till 13.00 vill vi bjuda in er till ett lunchwebbinarium för att presentera dessa två studier och ta emot era tankar och synpunkter. Ni får gärna anmäla er till hanna.westling@anthesisgroup.com för att få en inbjudan till Teams-mötet, alternativt logga in på möteslänken den 12/4.