Energi och hållbarhet hos framtidens småhusköpare

Hur viktigt är energieffektivitet och hållbarhet för framtidens småhusköpare?

År 2017 genomfördes en förstudie inom BeSmå (länk till höger) med en kunskapsöversyn över hur framtidens småhusköpare kommer att värdera energirelaterade frågor vid köp av nyproducerade småhus. Medlemmarna i BeSmås referensgrupp för nyproduktion har nu visat ett intresse för att få mer kunskap om några förändringar har skett sedan 2017.

Syftet med denna inledande studie är därför att undersöka om vikten av energieffektivitet och hållbarhet vid köp av nyproducerade småhus har ändrats sedan 2017, och i så fall på vilket sätt.

Medverkande

Studien har genomförts av Efstathia Vlassopoulou och Hanna Westling, Anthesis.

Tidplan

Studien har genomförts under våren 2021.