Fortsättning av Vägledning: Konvertering

Detta uppdrag är en fortsättning på höstens uppdrag Vägledning: Konvertering av direktel till vattenburen värme.

I Sverige är det ca 260 000 småhus som har direktverkande el. Av dessa är det 147 000 som har direktverkande el i kombination med en luft-luft-värmepump. Eluppvärmda småhus står för ungefär en tredjedel av all elanvändning när det nationella elbehovet är som störst. En konvertering från direktverkande el till fjärrvärme, värmepump eller panna minskar behovet av både elenergi och eleffekt för värme och varmvatten och avlastar elnätet när trycket är som högst. Här är ett informationsblad riktat till småhusägare som funderar på att byta till ett vattenburet värmesystem.

Studien har genomförts våren 2023 av Saga Ekelin.