IU – smart styrning & rationell tilläggsisolering

Anthesis arbetar under hösten 2022 med att skriva två olika förstudier gällande möjliga innovationsupphandlingar. Dessa två har att göra med smart styrning och rationell tilläggsisolsering.

Båda förstudierna syftar till att belysa vad som i nuläget finns på marknaden (eller på forskarnivå) inom områdena ”smart styrning och intelligenta system” samt ”rationell isolering (tilläggsisolering av) småhus” och redogöra för behovet av en innovationsupphandling av en kostnadseffektiv och energieffektiviserande lösning för småhus. Studierna ska också förbereda för innovationsupphandlingar eller innovationspartnerskap för smart styrning och rationell isolering av småhus.

Förstudierna genomförs i 5 moment:

  • Nulägesanalys – En informationsinsamling görs avseende varför dessa lösningar behövs.
  • Litteratursammanställning – En sammanställning av existerande litteratur ska göras avseende vilka lösningar och hinder dessa lösningar har.
  • Analys av behov – En görs en analys av behovet av en innovationsupphandling av smarta styrningssystem och isolering.
  • Identifiering av målgrupp – I detta steg ska vi identifiera vem dessa lösningar ska rikta sig till primärt. 
  • Redovisning – Redovisning av resultat, slutsatser och förslag på fortsatt arbete.

Förstudierna löper till 31 oktober. Efter att förstudierna är genomförda kommer Anthesis att sätta igång ett arbete med en beställargrupp.

Mer information om förstudierna hittar du i länkarna nedan:

Kontakt 

Projekten genomförs av Anthesis. Kontaktperson på Anthesis är Michael Sillén.

IU - smart styrning & rationell tilläggsisolering