Regelverkets betydelse – om vägtransporter av volymelement

Denna förstudie konstaterar att dagens maximala breddmått för vägtransport av volymelement hindrar småhustillverkare att leverera hus med högre energiprestanda än vad Boverkets byggregler föreskriver och samtidigt följa Transportstyrelsens föreskrifter.

I studien har gällande regler beträffande maximala bredder för vägtransport av volymelement och marknaden för volymelementstillverkade i Sverige kartlagts. Åsikter och erfarenheter från småhustillverkare, flerbostadshustillverkare och de transportfirmor de anlitar har tagits i beaktande.