I det här projektet utvecklas och testas ett webbverktyg med checklistor som underlättar genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder för småhusägare […]